ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α.Σ.Κ.Ε.

Για το Νίκο μας

Νίκος Καργόπουλοσ

Ο Μεγάλος της Ελληνικής (και παγκόσμιας) Ποίησης γράφει:

«Τιμή σ’εκείνους όπου στη ζωή τους ώρισαν και φυλάγουν Θερμοπύλες.

Ποτέ από το χρέος μη κινούντες· δίκαιοι κ’ ίσιοι σ’ όλες τες πράξεις,

αλλά με λύπη κιόλας κ’ ευσπλαχνία·

γενναίοι οσάκις είναι πλούσιοι,

κι όταν είναι πτωχοί, παλ’ είς μικρόν γενναίοι,

πάλι συντρέχοντες όσο μπορούνε·

 πάντοτε την αλήθεια ομιλούντες,

πλην χωρίς μίσος για τους ψευδομένους. […]» Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ

Λες και το’ γραψε για το Νίκο Καργόπουλο, που είναι το ζων παράδειγμα, μια παρηγοριά και μια ελπίδα


ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Κ.Ε.)