ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α.Σ.Κ.Ε.

Οι Γερμανοί διεισδύουν, πλέον, παντού

-Εγκαινιάστηκε, πρόσφατα, στην Κρήτη Ελληνογερμανική Σχολή Τουρισμού και μάλιστα, με απαίτηση των κατακτητών, το πρόγραμμά της καταρτίστηκε με βάση τα γερμανικά πρότυπα !

Δε γνωρίζουμε αν χορηγήθηκε κάποια άδεια από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές ή, το πιθανότερο, όχι. Πάντως οι Γερμανοί μόνοι τους όρισαν ότι τα «πτυχία» της θα έχουν ισχύ μόνο στην Γερμανία και την Ελλάδα, κάτι που συνιστά παγκόσμια πρωτοτυπία.

Νέος, λοιπόν, μνηστήρας για την Κρήτη, μετά τις ΗΠΑ και το Ισραήλ...    


ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Κ.Ε.)