ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α.Σ.Κ.Ε.

11/12/2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΚΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ

   Η πάνδημη συμμετοχή του ελληνικού λαού για την απόκρουση της κυβερνητικής επίθεσης κατά των εργαζομένων και των συνταξιούχων είναι βέβαιο ότι θα αποδώσει καρπούς.
   Ομως δεν αρκεί να στρεφόμαστε μόνο εναντίον των κυβερνήσεων που επισωρεύουν βάρη και δεινά στους εργαζόμενους, ενεργούς ή απόμαχους. Πρέπει να κατονομάζονται όλοι όσοι ευθύνονται και καλύπτονται πίσω από απ’ αυτά που επιτάσσει η Ε.Ε. Οσο δεν κατανοούμε ότι η επίθεση αυτή εκπορεύεται από την Ε.Ε. και την Ο.Ν.Ε. της, με την ομόθυμη, φυσικά, αποδοχή της από τους εγχώριους ομοτράπεζούς τους, δεν πρόκειται να λυθεί κανένα πρόβλημα, αφού διαλύουν την οικονομία και την κοινωνία μας τουλάχιστο.
  Ευχόμαστε, καίτοι με δυσκολία ευελπιστούμε, ότι οι κινητοποιήσεις αυτές θα αποτελέσουν την αρχή για αγώνες, ώστε γινόμενοι κύριοι του οίκου μας να επιλύουμε τα προβλήματα της κοινωνίας μας προς το συμφέρον το δικό μας και όχι των άλλων.


ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Κ.Ε.)