ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α.Σ.Κ.Ε.

1/11/2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ

    Η αποδοχή μιας σύνθετης ονομασίας (που, πολύ φοβόμαστε, θα μοιάζει περισσότερο με απλή) παραβιάζει τους κανόνες της δημοκρατίας, γιατί έρχεται σε αντίθεση με τη λογική και το συναίσθημα της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού.
    Αποτελεί προσβολή της ιστορίας και του πολιτισμού μας και μοχλό με τον οποίο οι κρατούντες των Σκοπίων (και οι προστάτες τους) αποσταθεροποιούν την περιοχή, με μακροπρόθεσμο στόχο την προσάρτηση εδαφών, όπως προβλέπει το Σύνταγμά τους.
   Το πρώτο βήμα που οφείλει να κάνει μια ελληνική κυβέρνηση είναι να αποσυρθεί γραπτώς από την Ενδιάμεση Συμφωνία, η οποία εξασθενεί δραματικά τη διαπραγματευτική μας θέση. Η σημερινή αρνητική εξέλιξη μπορεί να αναστραφεί, εάν γίνει σαφές προς κάθε πλευρά ότι η Ελλάδα δεν είναι αυτή που (για λόγους μη κατανοητούς) πάντα θα αδρανεί και θα υποχωρεί. Ιδιαίτερα, αυτό πρέπει να γίνει σαφές προς τους γείτονές μας, οι οποίοι δεν οφείλουν να ενδιαφέρονται λιγότερο από εμάς για την ασφάλεια, τη φιλία και τη συνεργασία των βαλκανικών λαών.


ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Κ.Ε.)