ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α.Σ.Κ.Ε.

10/9/2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΣΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΩΞΗ ΑΞΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

   Ένα από τα στοιχεία που συγκροτούν τη νεοελληνική εθνική συνείδηση είναι το θρησκευτικό, δηλαδή η ορθοδοξία. Οι εκπρόσωποι της ελληνορθόδοξης εκκλησίας, όμως, δεν αίρονται πάντοτε, ευτυχώς όχι όλοι, στο ύψος του λειτουργήματός τους, κοινωνικού και θρησκευτικού. Και μάλιστα, ενώ θα έπρεπε να επιβραβεύουν ή, έστω, να ευνοούν κάθε κληρικό που αναδεικνύεται άξιος της αποστολής του, αντίθετα, τον κατατρέχουν(!) με, φαινομενικά τουλάχιστον..., ακατανόητα μέσα.
  Κάτι τέτοιο, δυστυχώς, συμβαίνει στην Καστοριά, όπου, παρά τη γενική κατακραυγή, η κεφαλή της εκεί εκκλησίας, κατά απαράδεκτο τρόπο, επιτίθεται στον αξιότερο, κατά γενική, πάλι, αναγνώριση, θρησκευτικό λειτουργό της. Ελπίζουμε ότι τελικά θα επαληθευθεί το "φωνή λαού..."


ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Κ.Ε.)